61 40 46 14

Tilbud til fagfolk

Få udvidet horisonten!

ADHD og autisme er komplekse fænomener med mange facetter. Og det ved man også om nogen, når man professionelt beskæftiger sig med området.

At have den nødvendige viden om ADHD og autisme er forudsætningen for at kunne lave et godt stykke arbejde på området. Samtidig vil det ofte også være oplagt at have kendskab til relevante pædagogiske metoder og værktøjer.

Det kan Dit Netværk give jer! Bettinna har en solid faglig baggrund og en bred erfaring, som har givet hende en ekspertviden inden for området.

Det kan formidles til jer som fagfolk i den form og med det indhold, der er relevant for lige præcis jer og jeres arbejdsmæssige situation.
Her kan I se, hvilke tilbud Dit Netværk har til jer som fagfolk – og hvilke muligheder, I har for at få det skræddersyet til jeres aktuelle behov. Så er der garanti for, at horisonten bliver udvidet – og det er til glæde og gavn for alle!

Tilbud

Tilbud 1: Børn og unge under 18 år.

Kursusforløb af 12 ugers varighed.

Det er en kendsgerning at familier med børn der har Autismespektrumforstyrrelser, ADD, og ADHD har behov for støtte til at sikre barnets trivsel og udvikling.

Dit Netværk tilbyder individuelle forældre kurser, der henvender sig til familier med børn der har diagnoser inden for ADHD, ADD og Autismespektrumforstyrrelser.

Formål

Formålet med kursusforløbet er ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet, hvor målsætning er at fremme barnets trivsel, sundhed og udviklingspotentiale, der relatere sig til barnets diagnose.

Indhold

På kurset får forældre en grundlæggende teoretisk viden om diagnosens kernesymptomer og kriterier for disse. Endvidere modtager forældre konkrete redskaber til at tackle de særlige udfordringer de møder i hverdagen.

Kursusforløbet dækker følgende serviceydelser:

 • 12 uger med ét ugentlig konsulent besøg i hjemmet
 • Materialer
 • Deltagelse til opstartsmøde
 • Deltagelse til statusmøde
 • Evt. anden relevant mødevirksomhed (Netværksmøder på skoler mv.)
 • Beskrivelse af statusrapport


Pris. 35.500 kr.

Tilbud 2: Hjælp til børn og unge op til 18 år – med nedsat psykisk funktionsevne.

(Autismespektrumforstyrrelser – ADHD, ADD)

Børn og unge med en særlig psykisk sårbarhed, kan forårsage problemer i eget liv og deres familier. Alvorlige problemer med konsekvens af – at barnet fremtræder på en uhensigtsmæssig måde i sin adfærd over for sine omgivelser.

Barnet vil i overvejende grad opleve negativ respons fra sine omgivelser, som påvirker barnets selvværd og selvtillid. Det handler derfor om at barnet får hjælp til en bedre selvforståelse og nye handlestrategier og således styrke barnets sociale færdigheder.

Dit Netværk – arbejder med kognitiv og social træning i hverdagssituationer og gennem aktiviteter.

Målgruppe

Børn og unge op til 18 år, med diagnoser Autismespektrumforstyrrelser, ADD, ADHD og andre lignende diagnoser.

Børn og unge op til 18 år, med diagnoser Autismespektrumforstyrrelser, ADD, ADHD og andre lignende diagnoser.

Metode

I samarbejde med kommune og familie, udarbejdes konkrete målsætninger for periodens løb, i forbindelse med et opstartsmøde. Der følges op på de aktuelle målsætninger, dels ved beskrivelse af statusrapport og dels i dialog – i forbindelse med statusmøder.

Pakke 1

½ års forløb med følgende indhold;

 • Opstartsmøde (udarbejdelse af konkrete mål)
 • Et besøg hver 14.dag
 • Aktiviteter
 • Beskrivelse af statusrapport
 • Statusmøde.


Pris. 22.500 kr.

Pakke 2

Såfremt der skønnes behov for langsigtede løsninger kan vi tilbyde et forløb på 1 år til.


Pris. 40.000 kr.

Andre oplysninger; Dit Netværk er fleksible i forhold til omfang af indsats, der kan aftales kortsigtede og langsigtede forløb. Kontakt os på tlf. 61404614.

Tilbud 3: Socialpædagogiske ydelser til unge over 18 år.

Efterværn – Socialpædagogisk tilbud til unge over 18 år.

Dit Netværk kan levere de specialpædagogiske metoder og redskaber der skal til – i overgangen til en selvstændig tilværelse. Vi arbejder med kognitiv og social træning i hverdagssituationer og gennem aktiviteter.

Målgruppe

Unge over 18 år – med diagnoser inden for autismespektret, ADD, ADHD, samt andre lignende diagnoser.

Formål

Formål med det socialpædagogiske tilbud er, at støtte den unge i en fortsat personlig, social og faglig udvikling. Der arbejdes målrettet hen imod at fremme den unges trivsel og selvstændighed.

Metode

I samarbejde med kommune og den unge, udarbejdes der konkrete målsætninger, i forbindelse med et opstartsmøde. Der følges op på målsætninger ved beskrivelse af statusrapport og i dialog på statusmøder.

Tilbuddet dækker følgende ydelser:

 • Dækning af socialpædagogisk støtte alle hverdage fra kl. 6.00 til kl. 21.00 (Helligdage er ikke inkluderet)
 • Mødevirksomhed; opstartsmøde, hvor der udarbejdes konkrete målsætninger for perioden
 • Statusmøde
 • Udarbejdelse af statusrapport
 • Transportudgifter


Pris 19.500 kr. pr. mdr.

Andre oplysninger; Dit Netværk er fleksible i forhold til omfang af indsats, der kan aftales kortsigtede og langsigtede forløb. Kontakt os på tlf. 61404614.

Tilbud 4: Socialpædagogisk Mentorstøtte (Lov om Aktiv Beskæftigelse.)

Dit Netværk tilbyder socialpædagogisk støtte til borgere der har diagnoser inden for autisme spektret, ADHD, ADD. Tilbuddet er et 12 ugers afklaringsforløb som ud over indsats til borger, bygger på et tværfagligt samarbejde mellem andre vigtige nøglepersoner omkring den enkelte borger.

Formål og udbytte

Citat: Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.

Dit Netværk kan levere specialiseret viden og specialpædagogiske redskaber til den enkelte borger og det faglige team omkring borger. Formålet med indsats er med afsæt i de særlige udfordringer der er aktuelle, i forhold til den enkelte borgers eget liv og sine omgivelser. Udfordringer der relatere sig til de kernesymptomer der er i spil i forbindelse med diagnosen.

Vi arbejder med kognitiv og social træning i hverdagssituationer og gennem aktiviteter.

Indhold

12 ugers socialpædagogisk støtte – dækker følgende ydelser:

 • Et ugentlig besøg i borgers hjem
 • Opstartsmøde, (udarbejdelse af konkrete mål)
 • Udarbejdelse af statusrapport
 • Statusmøde


Pris 15.600 kr.

Såfremt der skønnes behov for en langsigtede løsning, kan Dit Netværk tilbyde 24 ugers støtte til

Pris 28.500 kr.

Andre oplysninger; Dit Netværk er fleksible i forhold til omfang af indsats, der kan aftales kortsigtede og langsigtede forløb. Kontakt os på tlf. 61404614.

Betingelser

Afholdelse

Dit Netværk råder ikke over lokaler til afholdelse af hverken sparring, undervisning eller foredrag. Derfor skal I selv stille lokaler til rådighed, eller der skal indgås en aftale om booking af et andet sted (udgift hertil er ikke inkluderet i prisen). Fra Dit Netværks side er der ikke krav om hverken bestemte faciliteter, forplejning eller lignende.

Transport

Inkluderingen af tid og udgifter i forbindelse med transport gælder for sparring, undervisning og foredrag, der afholdes i Nordjylland. Er den geografiske placering uden for Nordjylland, indgås særskilt aftale om pris for transporttiden, mens transportudgiften er efter statens gældende takster.

Fakturering

Faktura fremsendes i forbindelse med selve bookingen og skal betales forud for afholdelsen af undervisningen eller foredraget. Det samme gælder ved opstart af sparring, men er der tale om et længere forløb, kan der indgås særlige aftaler om, hvordan faktureringen skal foregå.

Aflysning

For workshops, kurser og foredrag er gældende, at den fulde pris refunderes ved aflysning tidligere end en uge før afholdelsen. Er der under en uge til afholdelsen, refunderes kun halvdelen af prisen. Dette gælder naturligvis kun, hvis bookingen helt aflyses, og ikke, hvis der blot ønskes en ny dato. Sker aflysningen på foranledning af Dit Netværk, er det altid det fulde beløb, der refunderes.

Dit Netværk

Gunderupvej 9K
9260 Gistrup

T: 61 40 46 14
E: kontakt@ditnetvaerk.dk

CVR: 29360685

Her er vi

×

Menu

Ring op

Skriv

Kom i kontakt

Har du brug for mere viden eller vil du bare gerne i kontakt med os, så udfyld formularen.