61 40 46 14

Om os

Vi kan gøre en forskel!

I Dit Netværk Vi arbejder ud fra en grundlæggende værdi om, at alle mennesker kan udvikle sig og på den måde få forbedret sin livskvalitet – og det gælder også mennesker, der er diagnosticeret med ADHD og autisme.
Alt, hvad Dit Netværk beskæftiger sig med, retter sig mod at skabe SUNDHED, TRIVSEL og UDVIKLING.
Derfor tøver vi ikke med at garantere, at de familier, vi vejleder, kan få forbedret deres livskvalitet ved at lære konkrete redskaber til at håndtere livet og hverdagen som menneske og familie med en diagnose i spil.

Og vi tøver heller ikke med at garantere, at I som fagfolk kan få forandret jeres arbejdsliv, når I lærer, hvordan I som professionelle mest hensigtsmæssigt møder og arbejder med diagnosticerede borgere.

Visioner og værdier

Vi brænder for at gøre en forskel for både de mennesker, der lever med ADHD og autisme, og for jer, der arbejder professionelt med området.
Vi brænder også for at være en faglig velfunderet og saglig konsulentvirksomhed. Derfor arbejder vi ud fra to overordnede sæt af visioner for, hvordan et samarbejde med Dit Netværk skal opleves.
Hvis man i sandhed vil flytte et menneske fra et sted til et andet, må man først møde mennesket der, hvor det er.

VISIONER FOR BORGERES OPLEVELSE

Vision for oplevelsen af udbytte
Vores vision er, at borgerne oplever:

 • at få nødvendig og brugbar viden om ADHD og/eller ASF
 • at få kendskab til konkrete metoder og værktøjer og lære at bruge dem i praksis
 • at få markante resultater og forbedret livskvalitet

Vision for oplevelsen af Dit Netværk som samarbejdspartner
Vores vision er, at borgerne oplever:

 • at vi er en professionel, ærlig og troværdig samarbejdspartner
 • at vi møder dem med venlighed, respekt og forståelse
 • at vi tilbyder en høj grad af fleksibilitet og kan tilgodese deres behov

VISIONER FOR FAGFOLKS OPLEVELSE

Vision for oplevelsen af udbytte
Vores vision er, at I som fagfolk oplever:

 • at få relevant og brugbar viden om ADHD og/eller ASF
 • at få kendskab til relevante pædagogiske metoder og konkrete
  værktøjer
 • at jeres borgere får markante resultater og forbedret livskvalitet

Vision for oplevelsen af Dit Netværk som samarbejdspartner
Vores vision er, at I som fagfolk oplever:

 • at vi er en professionel og fagligt velfunderet samarbejdspartner
 • at vi møder jer med venlighed, respekt og forståelse
 • at vi tilbyder en høj grad af fleksibilitet og kan tilgodese jeres behov

Dit Netværk

Gunderupvej 9K
9260 Gistrup

T: 61 40 46 14
E: kontakt@ditnetvaerk.dk

CVR: 29360685

Her er vi

×

Menu

Ring op

Skriv

Kom i kontakt

Har du brug for mere viden eller vil du bare gerne i kontakt med os, så udfyld formularen.