61 40 46 14

Velkommen til Dit Netværk – for private

I Dit Netværk arbejder vi ud fra en grundlæggende værdi om, at alle mennesker kan udvikle sig og på den måde få forbedret sin livskvalitet – og det gælder også mennesker, der er diagnosticeret med ADHD og autisme.

Fra viden til handling

I Dit Netværk har vi det, der skal til: Omfattende faglig viden om diagnoserne, opdateret viden om den nyeste forskning på området og – ikke mindst – en meget stor erfaring med at bruge de værktøjer, der virker.

Derfor garanterer vi, at du og din familie også kan få forbedret jeres livskvalitet ved at lære konkrete redskaber til at håndtere livet og mestre hverdagen som menneske og familie med en diagnose.

Alle kan udvikle sig og på den måde få forbedret sin livskvalitet. Det handler bare om at vide hvordan.
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os – alt, hvad vi tilbyder, tager altid udgangspunkt i det menneske, du er, og de behov, du har.
Hvis man i sandhed vil flytte et menneske fra et sted til et andet, må man først møde mennesket der, hvor det er.
ALLE HAR RET TIL ET GODT LIV!

ALLE HAR RET TIL ET GODT LIV!

Det er en kendsgerning, at mange børn, unge og voksne med diagnoserne ADHD og ASF ofte har store vanskeligheder med at passe ind i de forhåndsbestemte forventninger, der er i familie-, skole- og arbejdslivet.
Dette skyldes en anderledes måde at opleve, forstå og erkende verden på end den typiske.

Det kan forårsage problemer i en så alvorlig og bekymrende grad, at mennesker med ADHD og ASF reelt har manglende muligheder for at opnå livskvalitet på lige fod med andre mennesker.

Mennesker med ADHD og ASF har ret til og krav på som alle andre mennesker at opnå muligheder for et tilfredsstillende liv, der er præget af sundhed, trivsel og udvikling.

Dit Netværk

Gunderupvej 9K
9260 Gistrup

T: 61 40 46 14
E: kontakt@ditnetvaerk.dk

CVR: 29360685

Her er vi

×

Menu

Ring op

Skriv

Kom i kontakt

Har du brug for mere viden eller vil du bare gerne i kontakt med os, så udfyld formularen.